CEO Phạm Văn Minh

CEO Minh Phạm

  • Work CEO tại Vietnam Moving
  • Work CEO tại VinaSave
  • Learn Học QTKD tại Đại học Kinh tế TPHCM
  • Home Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp điều hành

Hoạt động

Chương trình “Chuyến Xe Từ Thiện” với chi phí 0 đồng hoạt động chính là cung cấp, hỗ trợ xe tải vận chuyển miễn phí 100% cho các tổ chức từ thiện tại TPHCM.
Chuyến xe từ thiện

Báo Chí